Sunday, August 23, 2009

Mengenal Akronim

Akronim ialah kata tunggal yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan seperti kata yang wajar. Akronim ditulis dengan tiga cara (bergantung pada cara pembentukannya).

1. Gabungan huruf awal rangkai kata nama khas yang disingkatkan, ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Contohnya:
ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia)
IKIM (Institut Kefahaman Islam Malaysia)

2. Gabungan huruf awal/suku kata pertama bagi rangkai kata nama am, ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Contohnya:
tabika (taman bimbingan kanak-kanak)
kugiran(kumpulan gitar rancak)
cerpen (cerita pendek)
pawagam (panggung wayang gambar)

3. Gabungan huruf awal dan/ atau suku kata pertama bagi nama khas , ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf yang pertama huruf besar. Contohnya:
Bernama (Berita Nasional Malaysia)
Intan (Institut Tadbiran Awam Negara)
Mara (Majlis Amanah Rakyat)
Petronas (Petroleum Nasional)MAS -akronim tetapi dalam bahasa Inggeris

Bagaimana pula dengan ATM (Angkatan Tentera Malaysia), RTM (Radio Televisyen Malaysia), KTM (Keretapi Tanah Melayu)? Adakah ketiga-tiganya juga akronim. Ketiga-tiganya bukan akronm tetapi singkatan. Lazimnya apabila dilafazkan, akronim dapat disebut dengan bunyi yang tertentu tetapi singkatan seperti ATM, RTM, KTM, dan lain-lain tidak dapat dibunyikan.

No comments:

Post a Comment