Tuesday, July 7, 2009

Bedar Sukma Bisu


Bedar Sukma Bisu ialah judul novel karya Faizal Tehrani terbitan DBP 2007 yang telah memenangi Hadiah Pertama Sayembara Mengarang Novel Sempena Perayaan Jubli Emas DBP. Novel setebal 312 halaman ini merupakan sebuah saga tepu falsafah, tentang laut, bedar, niaga, perang, cinta, tauhid, peradaban dan sejarah luka. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Prau With The Silent Soul oleh Datuk Zawiyah Baba, fellow penyelidik di Institut Terjemahan Negara yang juga mantan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara (catatan penulis: Datuk Zawiyah Baba ialah kakak pengarah filem Shuhaimi Baba. Kedua-duanya merupakan bekas pelajar KGV)

Ada dua perkara yang menarik perhatian penulis: Yang pertama, perkataan Bedar tidak dapat ditemukan dalam kamus bahasa Melayu termasuk Kamus Dewan, manakala Prau pula tidak terdapat dalam kamus bahasa Inggeris. Yang kedua, dari segi sebutan, yang manakah sebutan yang betul: bedar (dengan e taling) seperti pada sebutan besok, becak, atau (dengan e pepet) seperti pada sebutan : besar, benar,

Hal ini timbul kerana dalam fonologi (kajian bunyi bahasa) bahasa Melayu, terdapat enam bunyi vokal yang dilambangkan oleh lima huruf; a, e, i, o, u Huruf 'e' melambangkan dua bunyi iaitu e taling (seperti pada perkataan esok, enak, epal) dan e pepet (seperti dalam emak, empat, entah). Namun demikian, dalam penulisan kedua-dua bunyi dilambangkan oleh huruf e. Sebagai akibatnya, terdapat sebilangan perkataan yang sama ejaanya tetapi lain sebutan dan lain maknanya apabila dilafazkan dengan e pepet atau e taling, sebagai contoh:

e taling serak : bertabur, bersepah
e pepet serak : parau (suara)
e taling sepak : tendang
e pepet sepak : lempang , tampar

e taling rendang : rimbun
e pepet rendang : gulai, lauk

e taling selak : singkap
e pepet selak : kunci pintu

e taling semak : periksa
e pepet semak : belukar

Perkataan yang sama ejaan, tetapi lain sebutan dan lain maknanya seperti di atas, dinamakan sebagai homograf. Sebelum tahun 1972 iaitu sebelum munculnya sistem ejaan rumi yang digunakan sekarang kedua-dua bunyi e taling dan e pepet dibezakan dengan meletakkan tanda sempang di atas huruf e bagi bunyi e pepet. Namun demikian, dalam sistem ejaan rumi kini, lambang tersebut tidak lagi digunakan.

Berbalik kepada “Bedar Sukma Bisu,” berdasarkan yang penulis dengar dan tonton dalam rancangan bual bicara yang disiarkan di TV3, penulis novel ini (Faizal Tehrani) dalam rancangan tersebut melafazkan 'Bedar' dengan bunyi e taling seperti pada bunyi 'beca, besok, becok'. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa 'Bedar' dilafazkan sebagai 'bedar' adalah merujuk kepada sejenis kapal layar sebagaimana yang dapat dilihat dalam ilustrasi pada kulit novei ini (pendapat penulis) Perkataan 'Prau' tidak terdapat dalam kamus bahasa Inggeris kemungkinan kerana perkataan itu dipinjam oleh bahasa Inggeris untuk merujuk kepada “perahu” iaitu dengan menggugurkan vokal e dan konsonan h. Sebenarnya terdapat perkataan lain dalam bahasa Inggeris yang dipinjam daripada bahasa Melayu, seperti: amock (amuk)

Catatan:
Pertanyaan buat seorang kenalan. Sudah habis membaca novel Bedar Sukma Bisu?

No comments:

Post a Comment