Sunday, July 26, 2009

Hukum D-M

Salam sejahtera, hari ini ialah hari yang kelima dalam bulan Syaaban. Hal ini bermakna ada 24 hari lagi sebelum tibanya 1 Ramadan atau 53 hari lagi sebelum tibanya 1 Syawal. Namun demikian, kain rentang, pemidang, risalah, bahkan media cetak dan media elektronik telah mula berlumba-lumba menyiarkan pelbagai iklan untuk mempengaruhi pembeli membeli produk yang diiklankan sebagaimana dalam foto di bawah.Pemidang yang direntangkan di hadapan sebuah pasar raya di Senawang di atas sememangnya menarik perhatian orang ramai, termasuk penulis. Namun begitu, bagi penulis yang menarik perhatian bukanlah produk yang diiklankan, tetapi kecelaruan bahasa yang terdapat dalam pemidang di atas.

Dalam posting yang kedua penulis telah menyentuh sepintas lalu tentang Hukum D-M. Hukum ini dinamakan sedemikian bukan kerana nama individu yang memperkenalkannya tetapi kerana singkatan daripada dua perkatan iaitu Diterangkan dan Menerangkan. Hukum D-M ini hanya digunakan dalam binaan Frasa Nama dan tidak melibatkan Frasa Kerja, Frasa Adjektif mahupun Frasa Sendi Nama. Mengikut Hukum D-M, jika terdapat dua atau lebih perkataan dalam binaan frasa nama, unsur yang hendak diterangkan (yang dibei penekanan) hendaklah mendahului unsur yang menerangkan (penerangan tentang unsur tadi). Tegasnya, unsur D terletak di hadapan unsur M.

Sering kita temukan kesalahan frasa nama yang tidak mematuhi Hukum D-M seperti: cili sos, mini bas, maggie mi, Kasim Restoran, lain-lain hal, lain-lain faktor, dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana pengaruh hukum M-D dalam bahasa Inggeris, kerana unsur yang menerangkan (M) mendahului unsur yang diterangkan (D). Oleh sebab itu, frasa seperti Hilton Hotel, red lorry, chilli sauce, mini bus, dan sebagainya adalah betul mengikut bahasa Inggeris tetapi salah mengikut Hukum D-M.

Berbalik kepada pemidang di atas, sekiranya diperhatikan dengan teliti, sebenarnya terdapat empat kesalahan yang sangat ketara. Kesalahan yang pertama ada kaitannya dengan Hukum D-M yang sedang dibincangkan, iaitu Pre-Raya Promosi sepatutnya ditulis: Promosi Praraya. Unsur yang hendak diterangkan (D) ialah promosi, manakala unsur yang menerangkan (M) ialah praraya. Kesalahan yang kedua ialah Pre-Raya. Dalam bahasa Melayu awalan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris iaitu pre- (yang bermaksud sebelum) ditulis sebagai pra. Kesalahan yang ketiga ialah huruf r pada perkataan raya tidak perlu ditulis dengan huruf besar kerana raya bukanlah kata nama khas. Kesalahan yang keempat, oleh sebab raya tidak perlu ditulis dengan huruf besar, tanda sempang tidak diperlukan untuk memisahkan awalan pra dengan raya.

Berdasarkan peraturan dalam Hukum D-M, jelaslah bahawa binaan yang betul bagi keseluruhan frasa ialah: Promosi Praraya

Catatan:
Tiga mesej penting yang hendak disampaikan melalui tulisan ini ialah yang pertama, semua pihak khususnya para pengiklan memahami binaan frasa nama yang betul mengikut Hukum D-M. Mesej yang kedua ialah pengiklan juga tidak seharusnya terlalu ghairah untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka dengan mengaitkannya dengan hari raya kerana puasa pun belum lagi. Mesej yang ketiga ialah pengguna perlu berhati-hati kerana berdasarkan pengamatan penulis yang sering melalui kawasan tersebut, iklan jualan produk sedemikian telah dipaparkan sepanjang tahun di situ tetapi dengan sedikit perubahan.

No comments:

Post a Comment