Sunday, July 5, 2009

Salam perkenalan
Kulihat, Kudengar, Kusebut


Tiga patah kata di atas sekali imbas mirip kata-kata yang diungkapkan oleh Julius Ceaser "Veni, Vidi, Vici" (I came, I saw, I conquered) yang menjadi motto sebuah sekolah yang tersohor di Negeri sembilan, Negeri Beradat; Kudatang, Kulihat, Kutawan. Jika Ceaser menggunakan ungkapan tersebut dengan tujuan untuk meluaskan jajahan takluknya, penggunaan ungkapan Kulihat, Kudengar, Kusebut pula dipilih sebagai mukadimah blog ini berdasarkan pertimbangan berikut;

Sebagai manusia, kita dikurniakan dengan pancaindera untuk melihat, mendengar, menghidu, dan merasa. Kurniaan Ilahi yang tidak ternilai harganya itu membolehkan kita menikmati anugerah-Nya tanpa sebarang bayaran, walau satu sen pun. Kita juga dianugerahi akal untuk berfikir. Sewajarnyalah kita menggunakan pancaindera kita untuk lebih banyak melihat perkara yang baik dan indah, mendengar sesuatu yang benar, dan berfikir secara rasional untuk mencari kebenaran dan bertindak dengan matang untuk melafazkan sesuatu ujaran dengan betul dari segi konteks dan maknanya agar tidak menimbulkan tanggapan dan tafsiran negatif atau prasangka kepada pendengar.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memerhatikan bagaimana manusia melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan lumrah alam. Mereka menganggap apa-apa yang dilakukan itu baik atau betul semuanya meskipun pada hakikatnya perkara yang dilakukan itu bertentangan dengan peraturan, norma masyarakat, mahupun lumrah alam. Hal ini demikian kerana mereka menganggap bahawa hal yang dilakukan itu betul kerana sudah menjadi kebiasaan. Tegasnya, menjadi kelaziman bagi manusia bersikap tidak endah kepada sesuatu perkara yang berlawanan dengan peraturan atau lumrah alam. Hal ini mungkin didorong oleh sikap tidak ambil kisah tentang perkara yang berlaku di sekeliling, biarpun perkara itu amat jelas menyakiti pandangan. Individu seperti ini mungkin berpegang teguh dan menghayati falsafah yang tersirat di sebalik ungkapan "jangan jaga tepi kain orang."

Berdasarkan permasalahan tersebut, blog ini menawarkan perkongsian ilmu berkaitan dengan penggunaan Bahasa Melayu yang persis dalam pelbagai aspek sama ada ejaan, kosa kata, makna perkataan, sistem bahasa, mahupun peribahasa. Dalam usaha memaparkan kepersisan penggunaan Bahasa Melayu, sesuai dengan peranan yang diberikan kepada Munsyi yang ditauliahkan oleh DBP, blog ini berusaha untuk menyajikan penggunaan bahasa yang tepat dari segi ejaan dan tatabahasanya dan tidak akan menggunakan singkatan, unsur-unsur slanga, mahupun "bahasa rojak" yang semakin jelas mengakibatkan kerancuan bahasa, kecuali dalam artikel yang ada kaitannya dengan karya sastera.

Hal ini adalah selaras dengan maksud ungkapan "Biasakan yang betul, betulkan yang biasa, " yang dipilh sebagai tajuk blog ini iaitu sesuatu yang biasa kita lihat, kita dengar, dan kita sebut, belum tentu betul, tetapi dianggap betul selama ini kerana sudah biasa digunakan. Dalam hal yang lain pula, kita berasa janggal atau kekok untuk menggunakan ungkapan yang betul, atas alasan "tidak sedap" atau "sudah biasa" (dengan bentuk yang salah itu). Oleh itu, kita beperanan untuk membiasakan penggunaan bahasa yang betul, meskipun pada tanggapan dan pandangan, mahupun pendengaran orang lain apa-apa yang kita ucapkan itu dirasakan amat janggal kepada mereka, di samping membetulkan kesilapan penggunaan bahasa yang sudah biasa digunakan itu. Komentar dan ulasan daripada pengunjung blog ini amat dialu-alukan supaya semua maklum balas itu akan menjadi nilai tambah bagi memantapkan kandungannya.

Salam hormat.

No comments:

Post a Comment