Monday, July 6, 2009

Rapat atau jarak

Sering kali kita menghadapi masalah untuk mengeja sesuatu perkataan. Kita tidak pasti sama ada ejaan perkataan itu dirapatkan atau dijarakkan. Selain itu, timbul pula kecenderungan untuk kita mengeja sesuatu perkataan mengikut rasa, bukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Berikut disenaraikan perkataan yang dieja dengan merapatkannya sebagai satu perkataan;


15- kata majmuk yang dieja secara bercantum (kerana telah mantap penggunaannya)
antarabangsa
kerjasama
suruhanjaya
beritahu
olahraga
tandatangan
bumiputera

matahari
warganegara
jawatankuasa

setiausaha
pesuruhjaya
kakitangan

sukarela
tanggungjawab

15 - kata tunggal yang dieja secara bercantum
sukacita
dukacita
kepada
walhal

padahal
barangkali
bagaimana

kadangkala
manakala
apabila

daripada
perikemanusiaan
perihal

apakala
manalagi

13 - perkataan yang dieja bercantum dengan partikel “pun”
adapun
mahupun
kendatipun
andaipun

sungguhpun
meskipun
ataupun

sekalipun
bagaimanapun
biarpun

walaupun
kalaupun
lagipun


No comments:

Post a Comment